El nostre equip

Equip investigador

Laboratori de Zoologia. Departament de Biologia

Dra. Mar Leza

Laboratori de Zoologia. Departament de Biologia

Laboratori de Zoologia. Departament de Biologia

Dr. Miguel Ángel Miranda

Laboratori de Zoologia. Departament de Biologia

Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de Comunicacions (ACSIC). Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Dr. Carlos Guerrero

Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de Comunicacions (ACSIC). Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i Teledetecció

Dr.Maurici Ruíz

Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i Teledetecció

Comunicació, participació i xarxes socials

Sra. Tona Pou

Comunicació, participació i xarxes socials

Equip de la beca de la Càtedra Santander-UIB d'Innovació i Transferència del Coneixement (CSUIT)

Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears

Juan José Martín Miralles

Estudiant d'Enginyeria Informàtica

Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears

Camila Ángela Pérez Arévalo

Estudiant d'Enginyeria Informàtica

Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears

Carlos Tenorio Pérez

Estudiant d'Enginyeria Informàtica

Equip de la hackató solidària

Ricardo Bibiloni Muñoz, Dayman Hoffmann Quintana, Adrián Castellanos Zaragoza, Jaume Riera Genovart, Jaime Crespí Valero, Bartomeu Crespí Jiménez, Joan Bonnín Hernández, Sebastià Serra Rigo, Ilya Kabushko, Carlos Tenorio Pérez, Juan José Martín Miralles, Camila Ángela Pérez Arévalo, Diego Blasco Quetglas, Mariano Ledo González, Javier Ramos Seguí, Jordi Llull Chavarría, Lidia Nicolau Palou, Pablo Bernardo Baragaño, Joan Font Rosillo, Miguel Ángel Durán González, Manuel Jiménez Torres, Alejandro Arnaiz González, Nino Álvarez Blaser